Premier a Vörösmarty Színház

Premier a Vörösmarty Színház

Szabó Magda Régimódi történet című darabját állította színre a fehérvári Vörösmarty Színház. Az első előadás február 10-én volt.

Jogerősen pert nyertek a kishantosiak a Földalap ellen

A tönkretett biogazdaság.

A Fővárosi Törvényszék másodfokú határozatával helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. felperes által a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet alperes ellen, haszonbérleti jogviszonyból származó elszámolás iránt indított polgári perben. 2017. június 28-án a bíróság kötelezte az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek mintegy 17 millió forintot és kamatait, valamint közel egymillió forint perköltséget.

A bíróság tegnap tette ki honlapjára az erről szóló közleményt.
E szerint a felperes, azaz a 1998. október 19-től 2013. október 31-ig tartó időszakra haszonbérleti szerződést kötött az alperessel, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel (NFA). A szerződés tartalmazta az annak megszűnésekor a felek között fennálló elszámolási kötelezettségeket is. 2009-ben – a haszonbérleti szerződés tartama alatt – a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Kft. agrár- és környezetgazdálkodási (AKG) jogcímen, ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram megvalósításához állami támogatást kapott. Ezzel a felperes kötelezettséget vállalt arra, hogy a célprogram megvalósítása érdekében, a továbbiakban a célprogram előírásait betartva műveli a földterületet. Ennek a jogszabályi kötelezettségének a felperes a haszonbérleti szerződés megszűnéséig eleget is tett.
Az NFA 2013 szeptemberében tájékoztatta a felperest, hogy a szerződésben foglalt határozott idő lejártát követően a haszonbérleti szerződés tárgyát képező földrészleteket pályázati eljárás útján hasznosítják. Az alperes felhívta a felperes figyelmét arra is, hogy nem kezdhet új termelési ciklus előkészítésébe, kivéve a fenti célprogrammal vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ráfordításokat, amelyeket a haszonbérleti szerződés lejártáig elláthat.
A peres felek közötti a haszonbérleti szerződés 2013. október 31-én megszűnt, a felperes a kiírt pályázatok egyikén sem nyert. Ezt követően a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ felszólította az NFA-t, hogy a célprogram teljesítéséből eredő, 2013. év őszén elvégzett munkák költségét térítse meg a részére, azonban az elszámolás nem történt meg. A felperes keresetében kérte, hogy a bíróság kötelezze az alperest a haszonbérleti jogviszonyból származó elszámolási kötelezettség teljesítésére: 18.952.151 forint és járulékai megfizetésére. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet alperes a perben kifejtette, hogy az NFA nem adott előzetes írásbeli hozzájárulást a támogatás igénybevételére. A felperes saját kockázatára vállalta a célprogram kötelezettségeinek a teljesítését, amire egyébként korábban állami támogatást vett fel.
Az alperesi védekezés szerint a felperes már megkapta a célprogrammal vállalt kötelezettségei teljesítése miatt elköltött ráfordításainak az ellenértékét. A bíróság megállapította, hogy a felperes a támogatás elnyerésekor tájékoztatta az alperest a célprogram megvalósításához szükséges kötelezettségvállalásairól, aki ez ellen egyetlen alkalommal sem tiltakozott. Az NFA tehát tudomásul vette, hogy a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ az ökológiai szántóföldi növénytermesztés célprogramját figyelembe véve gazdálkodik, és erre tekintettel a haszonbérleti szerződés megszűnésekor a peres felek közötti elszámolási kötelezettség részét képezték a célprogram megvalósítása miatt elvégzett munkák költségei. A felperes a jogszabályokra figyelemmel a célprogram előírásait a haszonbérleti szerződés megszűnéséig, azaz 2013. október 31-ig köteles volt betartani.
Az elsőfokú bíróság ítélete szerint a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Kft. jogosult a célprogram megvalósításával kapcsolatosan 2013 őszén elvégzett munkák költségeinek a megtérítésére. A lefolytatott bizonyítási eljárás alapján a bíróság megállapította, hogy a korábban kapott állami támogatás ezeknek a munkáknak a költségeit nem kompenzálta.
A másodfokú bíróság a fentieket azzal pontosította, hogy a Kishantos Vidékfejlesztési Központ Kft. a 2012. szeptember 1-től 2013. augusztus 31-ig tartó gazdasági évben igényelt és kapott állami támogatást. A perbeli mezei leltárban azonban a 2013. szeptember 1-től október 31-ig elvégzett olyan őszi munkák szerepeltek, amelyek már a jövő évi termelés előkészítését szolgálták. A másodfokú bíróság a határozatának indokolása során hangsúlyozta, hogy erre a gazdasági évre a felperes már nem igényelt támogatást, ezért egyáltalán nincs jelentősége az elszámolás során annak, hogy a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Kft. korábban állami támogatásban részesült.

Share Button

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.