Premier a Vörösmarty Színház

Premier a Vörösmarty Színház

Szabó Magda Régimódi történet című darabját állította színre a fehérvári Vörösmarty Színház. Az első előadás február 10-én volt.

Szíria: államilag kinevelt bűnözők, titkosszolgálatok összefonódása

Syrian Man In Damascus Coffee

Interjúalanyunk nem merte nevét és arcát adni, félti életét.

Vissza fognak térni!

(Susanne Elssler írása a Fehérvár Kukacnak)

Abu Mohammad, egykori kiskorú büntetőbíró Damaszkuszból enyhe mosollyal az arcán ül szemben velem. Törökországban találkoztunk és miután tolmácsom segítségével pár mondatot váltottunk, felajánlotta, hogy interjút ad.

A bírósági tárgyalóból a sivatagba

Amikor 1988-ban megkezdte bírói pályafutását, általában kis értékű lopáson kapott kamaszok kerültek elé. Néha csak 10 líráról, nagyjából negyed dollárról volt szó, meséli. Ettől függetlenül azonban börtönbe kellett menniük. A bíróságokon ugyan bírók dolgoztak, de az ítéleteket már többségében meghozta Hafaz al-Asszad titkosrendőrsége.

Ma már nem áltatja magát – tisztában van azzal, hogy a munkájával, még ha akarata ellenére is, mit támogatott. Az évekre rácsok mögé zárt gyerekek a cellákban kezdték meg a nehézsúlyú bűnözői akadémiát. Ezalatt az idő alatt mindent meg kellett élniük – így alakultak mindenre képes erőszakgépezetté. Az állambiztonság természetesen minden lépésüket precízen dokumentálta. A homoszexuális és egyéb cselekményekről készült fényképek a későbbiekben szolgáltak zsarolási alapként arra, hogy az egykori cigarettatolvajok gyakorlatilag az állam élethosszig tartó foglyaivá váljanak.

Szír gyermekek lefejezőset játszanak Damaszkusz külvárosában. (Forrás: Flickr)

A kormány szabadlábon sem csak zsarolni tudta őket, hanem mindennemű jogellenes cselekedetre kényszerítette az egykori fogvatartottakat. A legendás Sabihák állami irányítás alatt álló maffiaként működtek. Abu Mohammad, maga is hat, 29 és 17 év közötti gyermek apja, álnév alatt írt 2003-ban cikket ezekről a történésekről. Ennek köszönhetően két éves börtönbüntetése alatt az ország számos intézményét megjárta.

Amikor 2000-ben Basar al-Asszad átvette a hatalmat, Abu Mohammad félelmeit az elnökkel nagy-britanniai egyetemi évei alatt találkozott ismerőse is megerősítette. A fiú még hataloméhesebb, mint az apja volt, és rossz nyelvek szerint pszichésen is terhelt. 4-5 hónappal beiktatása után már láthatók voltak az első jelek. Abu Mohammad családja messze a fővárostól, a rakkai félsivatagba költözött.

Rakka, a daesh fellegvára

A történelem 2014-ben utolérte a családot. Amikor a daesh milicistái átvették a város irányítását, ismerősökkel találkozott. Az utcán azok a rendőrök és börtönőrök jöttek vele szemben nagy szakállal és gépfegyverrel, akikkel saját fogva tartása alatt találkozott. Már a forradalom elején feltűntek neki korábbi elítéltjei, a Sabiha tagjai, akik rendbontóként a békés tüntetők közé lőttek a tömegben. Azóta követi csendben az államilag kinevelt bűnözők és a titkosszolgálatok közötti összefonódásokat. Azokkal a titkosszolgálatokkal, melyek a Szíriában maradt családtagjai iránt érzett féltése miatt a mai napig lehetetlenné teszik, hogy személyazonosságát akár csak ebben a cikkben felfedje. És azokkal a titkosszolgálatokkal, amelyek meggyőződése szerint több ezer személyt indítottak el az utolsó menekülthullámmal azzal a megbízatással, hogy a trendekről és az európai ellenzékről folyamatos információt szolgáltasson.

Amikor a daesh Rakkába bevonult, megváltozott az élet. A lehető legkevesebbet mentek ki az utcára, a család nőtagjai alig hagyták el a házat. Ha bármire szükség volt, mindig a férfiakat küldték. Tartósan fenntarthatatlan helyzet alakult ki.

Rakka

Rakka (Forrás: Reuters)

A beszélgetés során újra és újra arra utal, hogy a daesh tagjainak nagyrészét bűnözőkből verbuválták. Mivel az aktáikkal a mai napig zsarolhatók, a rezsim továbbra is felhasználja őket taktikai célokra. Abu Mohammad állítása szerint bírói pályafutása alatt nagyjából 10.000 fiatalkorú ügye ment át a kezei között. Meggyőződése szerint az elítéltek legalább 70-80%-a manapság a radikális iszlamisták zászlaja alatt harcol – miközben a valódi iszlámhoz semmi köze. Sem a közjót nem szolgálják, se nem oltalmazzák a védelemre szorulókat és nem élnek jámbor életet.

Kézi vezérlésű terrorszervezet

Az interjú során Abu Mohammad egyre több bizonyítékot sorakoztat fel amellett, hogy az Asszad-rezsim szorosan együttműködik a radikális terrorszervezettel.
Amikor 2014-ben a daesh fekete zászlója a magasba szállt, behívatták a városi múzeumba, hogy megvizsgálja az intézmény régészeti kincseit. Egyiket a másik után vizsgálta meg, és kiderült, hogy kivétel nélkül másolatok. Hasonló tapasztalatokról érkeztek beszámolók a sivatag szívében fekvő Palmyrából is. A kormány a veszélyeztetettnek nyilvánított vagy a radikálisoknak átjátszani szándékozott területeken valamennyi műtárgyat másolatra cserélt. Ez egyben apró megkönnyebbülést is jelent, ha arra gondolunk, hogy csak ezek és nem az eredeti kincsek estek a hamis próféták őrületének áldozatául.
Hogy hol vannak az eredetiek? – részben jól őrzött raktárcsarnokokban részben az Öböl-országok és Nagy-Britannia magángyűjtői között kézen-közön eltüntetve. A kérdésre, hogy miért pont Anglia lenne az értékesítés helyszíne, a volt bíró csak mosolyog – az após brit állampolgárként Londonban él.

Akárhogy is van, egy másik ügy is nagy port kavart a nemzetközi sajtóban: Aleppó advent elején kezdődő ostroma előtt a daesh visszatért Palmyrába. Ellenállás nélkül, egyetlen puskalövés nélkül, ráadásul jelentős mennyiségű fegyvert és lőszert zsákmányolva. Asszadnak minden haderejére szüksége volt Aleppónál, ezért Zenóbia királyné városát csendes tettestársai őrizetére bízta.

Damaszkus

Damaszkuszi életkép

A szír helyzet összetettségét Abu Mohammad egy másik élménye még tovább árnyalja. 2015 közepén egy étterembe belépő két férfit oroszul hallott beszélgetni egymással. Ebben még semmi különös nem lenne, hiszen a volt Szovjetunióból sokan csatlakoztak az iszlamistákhoz, ezért nem is foglalkozott vele. Valaki azonban elárulta neki, hogy a két nagyszakállas férfi épp azon élcelődött, hogy muszlimnak hiszik őket. A volt bíró az információt megosztotta egy daesh-közeli ismerőssel. Nem sokkal később el kellett menekülnie – az információ ismerete önmagában is túl kockázatos volt a terrorszervezetnek.

Abu Mohammad most Törökorszgában igyekszik boldogulni. Gyermeki közül ketten, mérnök lánya és joghallgató fia egy éve Európában él. A nagyfiúra különösképpen büszke, hiszen a német B2-szintű nyelvvizsgát már 6 hónap után letette, még mielőtt a német menedékjogot megkapta volna.

Terroristák vannak mindenhol, a legjobb senkiben sem bízni

Az Aleppó szót hallva felsóhajt a szakállas férfi. Ez volt a forradalom tűzpróbája. A hamis milíciák, melyek a békésen kezdődött forradalmat terrorcselekményekkel szennyezték be, a harcok során egyenként átszivárogtak a kormányzati ellenőrzés alatt álló területekre. A maga részéről a mostani csoportok egyikében sem bízik – és ebből az Aleppó és Idlib tartományban található kormányzati területeken több mint 60 működik.
Az aleppói csata során vált a nyugati nyilvánosság számára is egyértelművé, hogy a szír kormány az orosz légierőre, a földi haderő tekintetében pedig siíta milíciákra támaszkodik. Alig akad szír, aki a hivatalos hadseregben akarna harcolni.

A siíták viszont befejezték azt, amit az iszlamisták megkezdtek. Irániak, pakisztániak, iraki és szír siíták Abu Mohammad állítása szerint a szunniták megölésével Fatimát és Husseint [a Próféta családtagjai] akarják végérvényesen megbosszulni. Egy szunnita meggyilkolása egy siítának olyan, mintha a mennyországba repítő liftbe szállna be, dörmögi maga elé a volt bíró.
Ezek alapján tehát nem csak az iráni hadsereg reguláris hadereje és a terrorszervezetként nyilvántartott Hezbollah csapatai küzdöttek Aleppó ostromakor az első frontvonalban, hanem számos kisebb, siíta meggyőződésű csoport is. Egész mellékesen, Rakkában edződött emberként említi meg, hogy a lefejezéses rituálék szintén a radikális iraki siíta csoportok hagyományaira vezethetők vissza.

Protect Refugees

(Forrás: Human Rights Watch)

Hogy a forradalom kiállta-e a tűzpróbát? Minden kétséget kizáróan. A hamis forradalmárok a kormányzati területen maradtak, a szabadságra és egyenlőségre felesküdötteket pedig deportálták a városból. Miközben erről beszél, a szemei csillogni kezdenek. Aleppó ugyan hatalmas seb, de csak egy másodperce annak a forradalomnak, amit 60 éve vívnak. Voltak és lesznek is mindaddig lázadások, amíg a valós értékek nem tudnak érvényesülni. Azok a fiatalok, akik újra és újra mindent kockára tesznek, ki fogják vívni a vallások és nemzetek felett álló szabadságot. Abu Mohammad pedig minden erejével támogatni fogja őket, amint feláll ez az új csoport.

A maga részéről biztos benne, hogy a tiszta forradalom ismét szervezett utat fog találni magának, és ő is ott lesz. És azok is, akik valóban az erőszak és az üldöztetés elől menekültek el Szíriából, vissza fognak térni, amint egy kicsit nyugodtabb lesz a helyzet. Reményei szerint a gyerekei is visszatérnek ebben az évben. Csak a kormány ügynökei maradnak Európában – jósolja.

Share Button